Osim toga, zalijepite ovaj kôd neposredno nakon početne oznake :

Uslovi korišćenja

Poslednje ažuriranje: 12.09.2020.

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju pravno obavezujući ugovor između Vas lično ili koji ste sklopili kao Vaš zakonski zastupnik („vi“) i Funestra d.o.o. („Kompanija“, „Mi“ ili „Naš“), što se tiče vašeg pristupa korišćenju našeg veb-sajta, kao i bilo kog drugog medijskog oblika, medijskog kanala, mobilnog veb-sajta ili mobilne aplikacije (obično: „Veb-sajt“). Pristupanjem veb stranici, smatra se da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja i da su oni obavezujući za vas. AKO SE NE SLAŽETE U POTPUNOSTI SA OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, ONDA VAS UPUĆUJEMO DA ODMAH PRESTANETE DA KORISTITE NAŠU APLIKACIJU

Dodatni uslovi ili uslovi ili dokumenti koji mogu biti objavljeni s vremena na vreme na veb lokaciji su izričito uključeni ovde referencom. Zadržavamo pravo, prema sopstvenom nahođenju, da izvršimo izmene ili izmene ovih Uslova korišćenja u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga. Obavestićemo vas o svim promenama ažuriranjem datuma „Poslednje ažuriranje“ ovih Uslova korišćenja, bez slanja bilo kakvog posebnog obaveštenja o takvoj promeni. Vaša je odgovornost da s vremena na vreme pregledate ove Uslove korišćenja kako biste bili obavešteni o promenama. Smatra se da ste upoznati sa promenama i da prihvatate izmene svih revidiranih Uslova korišćenja tako što ćete nastaviti da koristite Veb lokaciju nakon datuma objavljivanja revidiranih Uslova korišćenja.

Informacije koje se nalaze na ovoj veb stranici nisu namenjene za distribuciju ili korišćenje od strane bilo kog lica ili entiteta u bilo kojoj zemlji u kojoj bi takva distribucija ili korišćenje bila u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisima ili podložna bilo kakvim zahtevima za registraciju u toj zemlji. Stoga, oni koji odluče da pristupe sajtu sa drugih sajtova to čine na sopstvenu inicijativu i isključivo su odgovorni za poštovanje lokalnih zakona, ako i u meri u kojoj se primenjuju lokalni zakoni i propisi.

Sajt je namenjen osobama starijim od 18 godina. Ako ste mlađi od 18 godina, nije vam dozvoljeno da koristite ovaj sajt.

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Sajt je naše vlasništvo i sav izvorni kod, baze podataka, funkcionalnost, softver, veb dizajn, audio, video, tekst, fotografije i grafika na veb lokaciji (u celini, „Sadržaj“) i zaštitni znaci, oznake i logotipi sadržani u njima (žigovi) su naše vlasništvo ili su licencirani za nas i zaštićeni su zakonima o autorskim pravima i žigovima, kao i raznim drugim pravima intelektualne svojine i tržišnim zakonima, međunarodnim zakonima o autorskim pravima i međunarodnim konvencijama. Sadržaj i oznake dostupni na veb stranici su „KAVI JESU“ i namenjeni su za ličnu upotrebu korisnika kao primalaca usluga i za poslovnu upotrebu naših partnera kao pružalaca usluga. Osim kako je izričito navedeno u ovim Uslovima korišćenja, nijedan deo veb lokacije i nijedan sadržaj ili oznake ne smeju se kopirati, reprodukovati, objedinjavati, ponovo objavljivati, postavljati, objavljivati, javno prikazivati, kodirati, prevoditi, prenositi, distribuirati, prodavati, licencirati ili u suprotnom iskoristiti u bilo koju komercijalnu svrhu, bez našeg izričitog prethodnog pismenog pristanka.

Pod uslovom da ispunjavate uslove da koristite Veb lokaciju, dobijate ograničenu licencu za pristup i korišćenje Veb lokacije i za preuzimanje ili štampanje kopije bilo kog dela Sadržaja kome vam je propisno odobren pristup za unapred definisanu upotrebu. Zadržavamo sva prava koja vam nisu izričito data na sajt, sadržaj i oznake.

PREDSTAVNICI KORISNIKA

Korišćenjem veb stranice, izjavljujete i garantujete da: imate pravnu sposobnost i saglasni ste da se pridržavate ovih Uslova korišćenja; niste maloletni prema zakonu zemlje u kojoj boravite; nećete pristupiti Veb lokaciji automatizovanim ili neljudskim putem, bilo robotom, skriptom ili na neki drugi način, nećete koristiti Veb lokaciju u bilo koje nezakonite ili neovlašćene svrhe; i vaše korišćenje veb stranice neće kršiti nijedan važeći zakon ili propis. Ako dostavite bilo koju neistinitu, netačnu ili nepotpunu informaciju, imamo pravo da suspendujemo ili ukinemo vaš nalog i odbijemo svu sadašnju ili buduću upotrebu veb stranice (ili bilo kog njenog dela).‍

REGISTRACIJA KORISNIKA

Možda ćete morati da se registrujete na veb sajt. Saglasni ste da ćete svoju lozinku čuvati u tajnosti i bićete odgovorni za svako korišćenje vašeg naloga i lozinke. Zadržavamo pravo da uklonimo, vratimo ili promenimo korisničko ime koje odaberete ako utvrdimo da je takvo korisničko ime neprikladno u smislu da je suprotno zakonu ili drugim propisima, da krši prava i interese drugih, da narušava javni red i javni moral koji je time ugrožen, javnu bezbednost i ako je na bilo koji drugi način neprikladan.

NAKNADE I PLAĆANJE

Prihvatamo sledeće oblike plaćanja: SEPA direktno zaduživanje Visa Mastercard American Ekpress PaiPal

Možda ćete morati da kupite ili platite naknadu da biste pristupili nekim od naših usluga. Saglasni ste da ćete obezbediti aktuelne, potpune i tačne informacije o kupovini i fakturisanju za sve kupovine preko Veb-sajta. Štaviše, saglasni ste da odmah ažurirate svoj nalog i informacije o plaćanju, uključujući vašu adresu e-pošte, način plaćanja i datum isteka platne kartice, kako bismo mogli da završimo vaše transakcije i kontaktiramo vas po potrebi. Da biste kupili pretplatu, naplaćujemo vam fakturu preko sistema za kupovinu na mreži. Porez na dodatu vrednost biće dodat na nabavnu cenu. Cene možemo promeniti u bilo kom trenutku. Sva plaćanja moraju biti u EUR.

Saglasni ste da ćete platiti sve troškove ili naknade po cenama koje su na snazi u trenutku kupovine i ovlašćujete nas da zadužimo vaš račun za automatsku obnovu članstva.

Zadržavamo pravo da ispravimo greške u ceni, čak i ako smo već zahtevali ili primili uplatu. Takođe zadržavamo pravo da odbijemo bilo koju porudžbinu poslatu preko sajta

BESPLATNA PROBNA VERZIJA

Nudimo besplatnu probnu verziju od 30 dana za nove korisnike koji se registruju na sajtu. Vaš nalog neće biti naplaćen, a na kraju besplatnog probnog perioda, neke funkcije sajta će biti suspendovane dok vaš nalog ne bude nadograđen na plaćenu verziju.

OTKAZIVANJE  

Možete otkazati pretplatu u bilo kom trenutku, a otkazivanje stupa na snagu na kraju tekućeg plaćenog perioda.

Ako niste zadovoljni našim uslugama, pošaljite nam poruku na [email protected] ili pisanim putem na kontakt objavljen na kraju ovog dokumenta.

SOFTVER

Možemo da vam obezbedimo softver za korišćenje u vezi sa našim uslugama. Ako je uz takav softver priložen Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom („EULA“), Uslovi EULA će regulisati vaše korišćenje Softvera. Ako takav softver nije praćen EULA, dajemo vam neekskluzivnu, opozivu, ličnu i neprenosivu licencu za korišćenje takvog softvera isključivo u vezi sa našim uslugama iu skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Bilo koji Softver i bilo koja srodna dokumentacija se daju „kao što jeste“ bez garancija bilo koje vrste, bilo eksplicitne ili implicitne, uključujući, bez ograničenja, podrazumevane garancije za prodaju, prikladnost za određenu svrhu ili nekršenje. Prihvatate svaki rizik koji proističe iz upotrebe ili rada bilo kog softvera. Ne smete da reprodukujete ili distribuirate bilo koji softver osim u skladu sa EULA ili ovim Uslovima korišćenja.

ZABRANJENE AKTIVNOSTI

Ne smete da pristupate ili koristite Veb lokaciju u bilo koju drugu svrhu osim one za koju mi činimo Veb lokaciju dostupnom. Veb stranica se ne može koristiti za bilo koje druge poduhvate osim onih koje smo izričito odobrili. Kao korisnik veb lokacije, saglasni ste da nećete: Sistematski preuzimati podatke ili drugi sadržaj sa veb stranice da biste kreirali ili kompajlirali, direktno ili indirektno, kolekciju, kompilaciju, bazu podataka ili direktorijum bez naše pismene dozvole. Neovlašćeno koristite Veb lokaciju, uključujući prikupljanje korisničkih imena ili adresa e-pošte korisnika elektronskim ili drugim sredstvima, ili kreiranje korisničkih naloga automatski ili pod lažnim imenom. Koristite veb lokaciju za oglašavanje ili ponudu za prodaju robe i usluga. Zaobilazite, onemogućavate ili na drugi način ometate bezbednosne funkcije Veb lokacije, uključujući funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje bilo kog sadržaja ili nameću ograničenja na korišćenje Veb lokacije ili njenog sadržaja. Učestvujte u neovlašćenom povezivanju sa sajtom. Prevarite ili obmanite nas i druge korisnike u pokušaju da povrate osetljive informacije o nalogu kao što su korisničke lozinke. Zlonamerno koristite naše usluge podrške ili iznosite lažne navode o zloupotrebi ili nedoličnom ponašanju. Uključite se u bilo kakvu automatizovanu upotrebu sistema, kao što je upotreba skripti za slanje komentara ili poruka ili bilo koje alatke za prikupljanje i izdvajanje podataka, robota ili sličnih alata za prikupljanje i izdvajanje podataka. Ometaju ili stvaraju neprikladan saobraćaj ka veb lokaciji ili mrežama ili uslugama povezanim sa veb lokacijom. Pokušajte da lažno predstavite drugog korisnika ili osobu ili koristite drugo korisničko ime. Prodajte ili na drugi način prenesite svoj profil. Koristite sve informacije dobijene na sajtu da uznemiravate, zlostavljate ili nanosite štetu drugoj osobi. Koristite veb lokaciju kao deo pokušaja da se takmičite sa nama ili na drugi način koristite veb lokaciju ili sadržaj u pokušaju da ostvarite prihod ili komercijalni poduhvat. Dešifrujte, dekompilirajte, rastavite ili obradite bilo koji softver koji na bilo koji način čini deo veb stranice. Pokušajte da zaobiđete mere sajta koje imaju za cilj da spreče ili ograniče pristup sajtu ili bilo kom njegovom delu. Uznemirujuće zastrašivati, zastrašivati ili pretiti bilo kom od naših zaposlenih ili agenata koji su angažovani u pružanju usluga bilo kom delu veb stranice. Izbrišite obaveštenja o autorskim pravima ili drugim vlasničkim pravima iz bilo kog sadržaja. Kopirajte ili prilagodite softver veb lokacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na Flash, PHP, HTML, JavaScript, TipeScript ili SKL ili drugi programski kod. Otpremajte ili prenesite (ili pokušajte da otpremite ili prenesu) viruse, trojanske konje ili drugi materijal, uključujući prekomernu upotrebu velikih slova i neželjene pošte (nepoželjna pošta, kontinuirano ponovno objavljivanje), koji ometa normalno korišćenje i rad bilo kog korisnika, menja ili ometa sa korišćenjem, karakteristikama, funkcijama, radom ili održavanjem veb stranice. Otpremite ili prenesite (ili pokušajte da otpremite ili prenesete) bilo koji materijal koji deluje kao pasivan ili aktivan mehanizam za prikupljanje ili prenošenje informacija, uključujući ali ne ograničavajući se na gifove, 1 × 1 piksele, kolačiće ili druge slične komponente (ponekad se nazivaju „ špijunski softver" ili "pasivni mehanizmi prikupljanja"). Pored standardne upotrebe pretraživača ili Internet pretraživača, koristite, pokrenite, razvijajte ili distribuirajte bilo koji automatizovani sistem, uključujući, bez ograničenja, bilo kog pauka (spider), robota (bot), cheat utiliti, scraper) ili oflajn čitač koji pristupa veb lokaciji ili koristi ili pokreće neovlašćene skripte ili drugi softver. Po našem mišljenju, mi ili veb-sajt omalovažavamo, ocrnjujemo ili na drugi način štetimo. Koristite veb lokaciju na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima ili propisima. DOPRINOSI KORISNIKA Veb lokacija vas može pozvati da ćaskate, učestvujete u blogovima, oglasnim tablama, internet forumima i drugim funkcijama, a mi vam možemo pružiti mogućnost da kreirate, postavljate, objavljujete, prikazujete, prenosite, izvodite, distribuirate ili emitujete sadržaj i materijal na veb stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, zapise, video, audio, fotografije, grafike, komentare, sugestije ili lične podatke ili drugi materijal (zajedno: „Doprinosi“). Doprinose mogu videti drugi korisnici Sajta i preko veb lokacija trećih strana. Kao takav, svaki doprinos koji pošaljete može se tretirati u skladu sa Politikom privatnosti veb stranice. Kada kreirate ili učinite dostupnim bilo koji doprinos, ovim izjavljujete i garantujete da: Kreiranje, distribucija, prenos, javno prikazivanje ili izvođenje, i pristup, preuzimanje ili kopiranje vaših doprinosa ne dovodi i neće prejudicirati vlasnička prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, patent, žig, poslovnu tajnu ili moralna prava bilo koje treće strane. Vi ste autor ili vlasnik ili imate potrebne licence, prava, saglasnosti, sertifikate i dozvole da koristite i ovlastite nas, sajt i druge korisnike sajta da koristimo vaše doprinose na bilo koji način koji sajt i ovi Uslovi korišćenja pružaju. Imate pismeni pristanak ili saglasnost i dozvolu svake osobe koja se može identifikovati u svojim doprinosima da koristite ime ili sličnost svake osobe koja se može identifikovati kako biste omogućili objavljivanje i korišćenje vaših doprinosa na bilo koji način o kome se raspravlja u Sajtu i ovim Uslovima korišćenja. Vaši doprinosi nisu lažni, netačni ili pogrešni. Vaši doprinosi nisu neželjeno ili neovlašćeno oglašavanje, promotivni materijali, piramidalne šeme, lančana pisma, neželjena pošta, masovna pošta ili drugi oblici poziva. Vaši doprinosi nisu nepristojni, nepromišljeni, jezivi, nasilni, uznemiravajući, klevetnički ili na drugi način nepoželjni (po našem mišljenju). Vaši doprinosi nikoga ne ismevaju, ismevaju, omalovažavaju, ponižavaju, zastrašuju ili zlostavljaju. Vaši doprinosi ne zagovaraju nasilno rušenje bilo koje vlade ili fizički prete drugima. Vaši doprinosi ne krše nijedan važeći zakon, propis ili pravilo. Vaši doprinosi ne krše nikakva prava privatnosti ili reklamiranja bilo koje treće strane. Vaši prilozi ne sadrže materijal koji zahteva lične podatke od osoba mlađih od 18 godina ili iskorišćava decu mlađu od 18 godina na seksualan ili nasilan način. Vaši doprinosi ne krše nijedan važeći zakon u vezi sa dečjom pornografijom ili na bilo koji drugi način namenjen zaštiti zdravlja ili dobrobiti maloletnika. Vaši doprinosi ne uključuju uvredljive komentare koji se odnose na rasu, nacionalno poreklo, pol, seksualnu orijentaciju, mentalni ili fizički invaliditet. Vaši doprinosi na drugi način ne krše niti se odnose na materijale koji krše bilo koju odredbu ovih Uslova korišćenja ili bilo kog primenljivog zakona ili uredbe. Svako korišćenje veb-sajta kojim se krše gorenavedeni krše ove Uslove korišćenja i može, između ostalog, dovesti do opoziva ili suspenzije vaših prava na korišćenje sajta. Licenca za doprinos Vi i veb lokacija saglasni ste da možemo da pristupamo, čuvamo, obrađujemo i koristimo sve podatke i lične podatke koje date u skladu sa odredbama Politike privatnosti i vaših odluka (uključujući podešavanja). Ne priznajemo nikakvo vlasništvo nad vašim doprinosima. Zadržavate potpuno vlasništvo nad svim svojim doprinosima i svim pravima intelektualne svojine ili drugim vlasničkim pravima koja su povezana sa vašim doprinosima. Nismo odgovorni za izjave ili izjave u vašim doprinosima koje ste dali u bilo kojoj oblasti sajta. Vi ste isključivo odgovorni za svoje doprinose veb lokaciji. Imamo pravo, po sopstvenom i apsolutnom nahođenju, da izmenimo ili na drugi način izmenimo bilo koji prilog; prekategorizovati svaki doprinos da se postavi na prikladnija mesta na sajtu; i pregledajte ili izbrišite unapred bilo koji doprinos u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, bez prethodnog obaveštenja. Nemamo obavezu da pratimo vaše doprinose. Podnošenjem predloga ili drugih povratnih informacija u vezi sa Sajtom, saglasni ste da možemo besplatno koristiti i deliti takve povratne informacije u bilo koju svrhu. Potvrđujete i slažete se da sva pitanja, recenzije, komentari, sugestije, ideje, povratne informacije ili druge informacije u vezi sa Veb lokacijama („Doprinosi“) koje su nam dostavljene nisu poverljive i da će postati naše isključivo vlasništvo. Posedovaćemo isključiva prava, uključujući sva prava intelektualne svojine, i imaćemo pravo na neograničenu upotrebu i širenje Doprinosa u bilo koju zakonitu svrhu, komercijalnu ili drugu, bez vašeg priznanja ili nadoknade. Ovim se odričete svih moralnih prava na bilo koji takav Doprinos, i ovim garantujete da su svi takvi Doprinosi izvorno vaši ili da imate pravo da date takav Doprinos. Saglasni ste da neće biti preduzete nikakve radnje protiv bilo kakvog navodnog ili stvarnog kršenja ili pronevere vlasničkih prava u vašim Prilozima. Objavljivanjem svojih doprinosa na bilo kom delu veb-sajta ili stavljanjem doprinosa na raspolaganje Veb-sajtu povezivanjem vašeg naloga na veb-sajtu sa bilo kojim od vaših naloga na društvenim medijima, automatski dajete, izjavljujete i garantujete da imate pravo da nam date neograničeno, neopozivo, trajno , neekskluzivni, prenosivi, nelicencirani, potpuno plaćeni, pravo i licenca za služenje, korišćenje, kopiranje, reprodukciju, otkrivanje, prodaju, preprodaju, objavljivanje, emitovanje, arhiviranje, skladištenje, obavljanje, javno prikazivanje, transformisanje, prevođenje, prenos, objavljivanje (u celini ili delimično) i distribuirati takve Doprinose (uključujući, bez ograničenja, vaš imidž i glas) za bilo koju svrhu, komercijalnu, reklamnu ili neku drugu, i pripremati izvedena dela ili uključivati takve Doprinose u druga dela, i davati podlicence za bivši. Upotreba i distribucija se može desiti u bilo kom medijskom formatu i na bilo kom medijskom kanalu. Ova licenca će se primenjivati na bilo koji oblik, medijum ili tehnologiju koja je sada poznata ili će biti razvijena i uključuje našu upotrebu vašeg imena, naziva kompanije i naziva franšize, ako je primenljivo, i bilo koje žigove, žigove usluga, trgovačke nazive, logotipe, i lične i komercijalne slike koje date. Odričete se svih moralnih prava u svojim Prilozima i garantujete da se moralna prava ne afirmišu na drugi način u vašim Prilozima. Smernice za pregled Možemo vam ponuditi oblasti na sajtu gde ćete ostavljati recenzije ili ocene. Kada objavljujete recenziju, morate se pridržavati sledećih kriterijuma: trebalo bi da imate iskustvo iz prve ruke sa licem / entitetom koji se recenzira; vaše kritike ne smeju da sadrže nasilne, rasističke, uvredljive izjave ili napade ili govor mržnje; vaše recenzije ne smeju da sadrže diskriminatorske reference na osnovu vere, rase, pola, nacionalnog porekla, starosti, bračnog statusa, seksualne orijentacije ili invaliditeta; vaše recenzije ne smeju da sadrže reference na ilegalne aktivnosti; ne bi trebalo da se povezujete sa konkurentima ako objavljujete negativne kritike; ne treba izvlačiti nikakve zaključke o zakonitosti ponašanja; ne smete objavljivati lažne ili obmanjujuće izjave; i ne možete da pokrenete kampanju kako biste podstakli druge da objavljuju recenzije, bilo pozitivne ili negativne. Možemo, prema sopstvenom nahođenju, prihvatiti, odbiti ili ukloniti recenzije. Nemamo apsolutno nikakvu obavezu da pregledamo recenzije ili izbrišemo recenzije, čak i ako neko smatra da su recenzije neprikladne ili netačne. Recenzije se ne odobravaju i ne predstavljaju nužno naše mišljenje ili stavove bilo kog od naših pridruženih članova ili partnera. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za reviziju ili za bilo kakva potraživanja, obaveze ili gubitke nastali bilo kojom revizijom. Objavljivanjem recenzije dajete nam trajno, neekskluzivno širom sveta, besplatno, prenosiva i podlicencirana prava i licenca za reprodukciju, modifikaciju, prevođenje, prenos, na bilo koji način, prikazivanje, izvođenje ili distribuciju njegovog sadržaja koji se odnosi na recenzije.

Licencija doprinosa

Vi i web mjesto slažete se da možemo pristupiti, pohranjivati, obrađivati i koristiti sve podatke i osobne podatke koje dajete slijedeći odredbe Pravilnika o privatnosti i vaše odluke (uključujući postavke).

Ne potvrđujemo nikakvo vlasništvo nad vašim Doprinosima. Zadržavate potpuno vlasništvo nad svim svojim doprinosima i bilo kojim pravima na intelektualno vlasništvo ili drugim vlasničkim pravima koja su povezana s vašim doprinosima. Ne odgovaramo za izjave ili izjave u vašim doprinosima koje ste dostavili na bilo kojem području na web mjestu. Vi ste jedini odgovorni za svoje doprinose web mjestu.

Imamo pravo, prema vlastitom i apsolutnom nahođenju,

 1. uređivati ili na bilo koji drugi način mijenjati bilo koji doprinos;
 2. prekategorizirati bilo koji doprinos da bi se smjestili na prikladnija mjesta na web mjestu; i
 3. unaprijed pregledati ili izbrisati bilo koji doprinos u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne najave.

Nemamo obvezu nadzirati vaše doprinose.

Podnošenjem prijedloga ili drugih povratnih informacija vezano za Stranicu, slažete se da možemo koristiti i dijeliti takve povratne informacije u bilo koju svrhu bez naknade.

Prihvaćate i suglasni ste da bilo kakva pitanja, recenzije, komentari, prijedlozi, ideje, povratne informacije ili druge informacije u vezi s web stranicama („Doprinosi“) koje ste nam dostavili nisu povjerljive prirode i postat će naše jedino vlasništvo. Posjedovat ćemo ekskluzivna prava, uključujući sva prava intelektualnog vlasništva, i imat ćemo pravo na neograničeno korištenje i širenje Doprinosa u bilo koje zakonite svrhe, komercijalne ili druge, bez vašeg priznanja ili naknade. Ovim se odričete svih moralnih prava na bilo koji takav Doprinos, i ovim jamčite da su bilo koji takvi Doprinosi originalno vaši ili da imate pravo podnijeti takav Doprinos. Slažete se da neće biti pokrenut postupak protiv bilo kojeg navodnog ili stvarnog kršenja ili pronevjere bilo kojeg vlasničkog prava u vašim Doprinosima.

Objavljivanjem svojih doprinosa na bilo kojem dijelu web mjesta ili pružanjem doprinosa dostupnim web mjestu povezivanjem vašeg računa web mjesta s bilo kojim od vaših računa na društvenim mrežama, automatski dajete, izjavljujete i jamčite da imate pravo odobriti, nama neograničeno, neopozivo, trajno, neekskluzivno, prenosivo, bez licenci, u potpunosti plaćeno, pravo i licencu za posluživanje, upotrebu, kopiranje, reprodukciju, otkrivanje, prodaju, preprodavanje, objavljivanje, emitiranje, arhiviranje, pohranjivanje, javno izvođenje, javno prikazivanje, preoblikovanje, prevođenje, prenošenje, izdavanje (u cijelosti ili djelomično) i distribuiranje takvih Doprinosa (uključujući, bez ograničenja, vašu sliku i glas) u bilo koje svrhe, komercijalne, reklamne ili na drugi način te pripremiti izvedena djela ili takve Doprinose uključiti u druga djela, te odobriti podlicence prethodnog. Korištenje i distribucija mogu se pojaviti ubilo kojim medijskim formatima i na bilo kojim medijskim kanalima.

Ova licenca primjenjivat će se na bilo koji oblik, medij ili tehnologiju koja je sada poznata ili će kasnije biti razvijena i uključuje našu upotrebu vašeg imena, imena tvrtke i franšiznog imena, prema potrebi, i bilo kojeg od zaštitnih znakova, uslužnih žigova, trgovačkih imena, logotipa, te osobne i komercijalne slike koje navedete. Vi se odričete svih moralnih prava u svojim Doprinosima i jamčite da moralna prava drugačije nisu potvrđena u vašim doprinosima.

Smjernice za pregled

Možemo vam ponuditi područja na web mjestu gdje ćete ostavljali recenzije ili ocjene. Kad objavljujete recenziju, morate se pridržavati sljedećih kriterija:

 1. trebali biste imati iskustvo iz prve ruke s osobom/subjektom koji se pregledava;
 2. vaše recenzije ne smiju sadržavati nasilničke, rasističke, uvredljive izjave ili napade ili jezike mržnje;
 3. vaše recenzije ne smiju sadržavati diskriminatorne reference na temelju religije, rase, spola, nacionalnog podrijetla, dobi, bračnog statusa, seksualne orijentacije ili invaliditeta;
 4. vaše recenzije ne smiju sadržavati reference na ilegalnu aktivnost;
 5. ne biste trebali biti povezani sa natjecateljima ako objavljujete negativne kritike;
 6. ne biste trebali donositi nikakve zaključke o zakonitosti ponašanja;
 7. ne možete objavljivati nijednu lažnu ili pogrešnu izjavu; i
 8. ne možete organizirati kampanju kojom druge potičete na objavljivanje recenzija, bilo pozitivnih ili negativnih.

Mi možemo prema vlastitom nahođenju prihvatiti, odbiti ili ukloniti recenzije. Apsolutno nemamo obvezu pregledavati recenzije ili brisati recenzije, čak i ako bilo tko smatra da su kritike neprimjerene ili netočne. Recenzije ne podržavamo i ne moraju nužno predstavljati naša mišljenja ili stavove bilo kojeg od naših pridruženih članova ili partnera. Ne preuzimamo odgovornost za reviziju niti za bilo kakva potraživanja, obveze ili gubitke nastale bilo kojom revizijom. Objavljivanjem recenzije dajete nam trajno, neekskluzivno u cijelom svijetu, bez naknade, u cijelosti plaćeno, prenosivo i podlicencirajuće pravo i licencu za reprodukciju, izmjenu, prevođenje, prenošenje, bilo kojim sredstvom, prikazivanje, izvođenje ili distribuciju svog sadržaja koji se odnosi na recenzije.

LICENCA ZA MOBILNU APLIKACIJU

Licenca za korištenje

Ako web mjestu pristupite putem mobilne aplikacije, dajemo vam opozivno, neekskluzivno, neprenosivo, ograničeno pravo instaliranja i korištenja mobilne aplikacije na bežičnim elektroničkim uređajima u vašem vlasništvu ili pod vašom kontrolom, te za pristup i korištenje mobilne aplikacije na takvim uređajima strogo u skladu s uvjetima ove licence za mobilne aplikacije sadržane u ovim Uvjetima korištenja. Ne smijete:

 1. dekompilirati, reverzno razvijati, rastaviti, pokušati izvući izvorni kod ili dešifrirati aplikaciju;
 2. izvršavati bilo kakve izmjene, prilagodbe, poboljšanja, unapređenja, prevođenja ili raditi izvedenice aplikacije;
 3. kršiti primjenjive zakone, pravila ili propise u vezi s vašim pristupom ili upotrebom aplikacije;
 4. ukloniti, izmijeniti ili prikriti bilo kakvu vlasničku obavijest (uključujući bilo koju obavijest o autorskim pravima ili zaštitnom znaku) objavljenu od nas ili davatelja prijave;
 5. koristiti aplikaciju za bilo koji poduhvat za koji nije osmišljena ili namijenjena;
 6. koristiti aplikaciju za izradu proizvoda, usluge ili softvera koji su, izravno ili neizravno, konkurentni ili na bilo koji način zamjena za aplikaciju;
 7. koristiti aplikaciju za slanje automatiziranih upita na bilo koju web stranicu ili za slanje neželjene komercijalne e-pošte; ili
 8. koristiti bilo koje podatke o vlasništvu ili bilo koja od naših sučelja ili našeg drugog intelektualnog vlasništva u dizajnu, razvoju, proizvodnji, licenciranju ili distribuciji bilo koje aplikacije, dodataka ili uređaja za upotrebu s aplikacijom.

Apple i Android uređaji

Slijedeći se uvjeti primjenjuju kada za pristup web mjestu koristite mobilnu aplikaciju dobivenu iz Apple Store-a ili Google Play-a (svaki "Distributer aplikacija"):

 1. licenca koja vam je dodijeljena za našu mobilnu aplikaciju ograničena je na prenosivu licencu za upotrebu aplikacije na uređaju koji koristi Apple iOS ili Android operativne sustave, prema potrebi, i u skladu s pravilima upotrebe utvrđenim u važećim uvjetima usluge Distributera aplikacije;
 2. odgovorni smo za pružanje bilo kakvih usluga održavanja i podrške u vezi s mobilnom aplikacijom kako je određeno u uvjetima ove licence za mobilne aplikacije sadržane u ovim Uvjetima korištenja ili kako drugačije zahtijeva prema primjenjivom zakonu i potvrđujemo da svaki Distributer aplikacije nema nikakvu obvezu pružiti usluge održavanja i podrške u vezi s mobilnom aplikacijom;
 3. u slučaju da mobilna aplikacija ne ispoštuje bilo koju primjenjivu garanciju, možete obavijestiti odgovarajućeg distributera aplikacija,
 4. prilikom korištenja mobilne aplikacije morate se pridržavati primjenjivih uvjeta treće strane
 5. prihvaćate da su Distributeri aplikacija treći korisnici odredbi i uvjeta ove licence za mobilne aplikacije sadržane u ovim Uvjetima upotrebe i da će svaki Distributer aplikacija imati pravo (i smatrat će se da je prihvatilo pravo) provoditi odredbe i uvjete ove licence za mobilnu aplikaciju sadržane u ovim Uvjetima korištenja protiv vas kao treće strane.

DRUŠTVENI MEDIJI

Kao dio funkcionalnosti web stranice, možete povezati svoj račun s internetskim računima koje imate s pružateljima usluga treće strane (svaki takav račun: "račun treće strane") bilo:

 1. pružanjem vašem računu treće strane podatke za prijavu putem stranice; ili
 2. omogućavajući nam pristup vašem računu treće strane,kao što je dopušteno pod važećim uvjetima i odredbama koji reguliraju vašu upotrebu svakog računa treće strane.

Izjavljujete i jamčite da imate pravo otkriti nam podatke o prijavi vašeg računa treće strane ili nam odobriti pristup vašem računu treće strane, bez kršenja bilo kojeg od uvjeta koji reguliraju vašu upotrebu primjenjivih na Račun treće strane i bez da nas obvezuje na bilo kakve naknade ili nas obvezuje na ograničenja upotrebe koja je nametnuo dobavljač usluga treće strane za Račun treće strane. Odobravajući nam pristup bilo kojem računu trećih strana, shvatili ste da

 1. možemo pristupiti, učiniti dostupnim i pohraniti (ako je primjenjivo) bilo koji sadržaj koji ste nam pružili pohranjen na vašem računu treće strane („Sadržaj društvene mreže") tako da bude dostupan i putem web mjesta na vašem Računu, uključujući cjelokupan popis prijatelja i
 2. dodatne informacije koje možemo primiti s vašeg Računa treće strane u mjeri u kojoj ste obaviješteni kada povežete vaš račun s računom treće strane.

Ovisno o računima trećih strana koje odaberete i koje podliježu postavkama privatnosti koje ste postavili na takve Račune trećih strana, osobni podaci koje objavljujete na svojim računima treće strane mogu biti dostupni na vašem računu i putem njega na web stranici. Imajte na umu da ako račun treće strane ili pridružena usluga postane nedostupan ili pristup našem računu treće strane ukine pružatelj usluga treće strane, sadržaj društvene mreže više neće biti dostupan ni putem web mjesta. Imat ćete mogućnost bilo kada onemogućiti vezu između vašeg računa na web mjestu i vaših računa treće strane. Molimo obratite pažnju da je vaš odnos s pružateljem usluga treće strane pokriven odgovarajućim sporazumom između vas i tog pružatelja usluge. Ne trudimo se pregledati bilo koji sadržaj društvene mreže u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, točnost, zakonitost ili ne kršenje pravila i nismo odgovorni za bilo koji sadržaj društvene mreže. Prihvaćate i suglasni ste da možemo pristupiti vašem adresaru e-pošte povezanom s računom treće strane i popisom vaših kontakata pohranjenih na vašem mobilnom uređaju ili tabletu isključivo u svrhu prepoznavanja i obavještavanja onih kontakata koji su se također registrirali za upotrebu našeg Web mjesta. Možete prekinuti vezu između web mjesta i vašeg računa treće strane putem postavki vašeg računa ili tako što ćete nas kontaktirati pomoću podataka za kontakt u nastavku. Izbrisati ćemo sve podatke pohranjene na našim poslužiteljima koji su dobiveni putem takvog računa treće strane i to odmah po prekidu veze između web mjesta i vašeg računa treće strane.

OGLAŠIVAČI

Omogućavamo oglašivačima da prikazuju svoje oglase i druge informacije na određenim područjima web mjesta, kao što su oglasi na bočnoj traci ili reklame s natpisima. Ako ste oglašivač, napominjemo kako ste isključivo odgovorni za sve oglase koje postavite na web mjestu i sve usluge koje se pružaju na web mjestu ili proizvode prodane putem tih oglasa. Nadalje, kao oglašivač, jamčite i izjavljujete da posjedujete sva prava i ovlaštenja za postavljanje reklama na web mjestu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prava intelektualnog vlasništva, prava oglašavanja i ugovorna prava. Mi jednostavno pružamo prostor za postavljanje takvih oglasa, a s oglašivačima nemamo drugi odnos.

UPRAVLJANJE STRANICAMA

Web mjestom upravljamo na način da:

 1. nadgledamo web mjesto zbog kršenja ovih Uvjeta upotrebe;
 2. poduzimamo odgovarajuće pravne radnje protiv svih koji, po vlastitom nahođenju, krše zakon ili ove Uvjete korištenja, uključujući, bez ograničenja, prijavljivanje takvog korisnika organima za provođenje zakona;
 3. prema našem vlastitom nahođenju i bez ograničenja, odbijemo, ograničimo pristup, ograničimo dostupnost ili onemogućimo (koliko je to tehnološki izvedivo) bilo koji od vaših doprinosa ili bilo koji njegov dio;
 4. prema našem vlastitom nahođenju i bez ograničenja, obavijesti ili odgovornosti, uklonimo sa web stranice ili na drugi način onemogućimo sve datoteke i sadržaje koji su prevelike veličine ili na bilo koji način opterećuju naš sustav; i
 5. na drugi način upravljamo web mjestom na način koji je dizajniran da zaštiti naša prava i imovinu i olakša pravilno funkcioniranje web mjesta.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Brinemo o privatnosti i sigurnosti podataka. Pregledajte naša pravila o privatnosti objavljenu u dokumentu: Politika privatnosti. Korištenjem web mjesta prihvaćate da se obvezujete našom Politikom privatnosti koja je ugrađena u ove Uvjete korištenja. Imajte na umu da se oprema (serveri) na kojima se nalazi web mjesto nalazi izvan Hrvatske, u jednoj od država članica EU (obično je to Njemačka ili Irska). Ako web mjestu pristupate iz bilo koje druge regije svijeta, sa zakonima ili drugim zahtjevima koji uređuju prikupljanje, upotrebu ili otkrivanje osobnih podataka koji se razlikuju od važećih zakona EU i Hrvatske, onda svojim stalnim korištenjem web mjesta prenosite svoje podatke u jednu od država članica EU, i prihvaćate vaše podatke prenijeti i obrađivati u EU. Naša oprema je smještena u Microsoft Azure data centru u regiji Europe.

KRŠENJA AUTORSKIH PRAVA

Poštujemo prava intelektualnog vlasništva drugih. Ako smatrate da bilo koji materijal dostupan na ili putem web mjesta krši bilo koja autorska prava koja posjedujete ili kontrolirate, molimo vas da nas odmah obavijestite pomoću dolje navedenih kontakt podataka ("Obavijest"). Kopija Vaše Obavijesti bit će poslana osobi koja je objavila ili pohranila materijal na koji se odnosi Obavijest. Napominjemo da se prema važećem zakonu možete smatrati odgovornim za štetu ako napravite materijalno pogrešne prezentacije u Obavijesti. Dakle, ako niste sigurni da materijal koji se nalazi na ili povezan sa stranicom krši vaša autorska prava, prvo biste trebali potražiti pravnu pomoć.

UVJETI I PRESTANAK KORIŠTENJA

Ovi uvjeti korištenja ostat će u cijelosti na snazi i tijekom upotrebe web mjesta. Ukoliko se ne pridržavate odredaba ovih uvjeta, bez ograničavanja bilo koje druge odredbe ovih uvjeta upotrebe, zadržavamo pravo u svojoj diskreciji i po slobodnoj procjeni, bez obavještenja ili odgovornosti, ukinuti pristup i korištenje stranice (uključujući blokadu određenih IP adresa) za bilo koju osobu, za bilo koji razlog, uključujući bez ograničenja kršenja bilo kojeg predstavljanja, garancije ili sporazuma u ovim uvjetima korištenja ili bilo kojeg primjenjivog zakona ili regulative.

Ako iz bilo kojeg razloga ukinemo ili blokiramo vaš račun, zabranjena vam je registracija i stvaranje novog računa pod vašim imenom, pseudonimom, lažnim ili posuđenim imenom ili imenom bilo koje treće strane, čak i ako možda djelujete u ime treće strane. Osim ukidanja ili obustave vašeg računa, zadržavamo pravo poduzeti odgovarajuće pravne radnje, uključujući neograničeno provođenje građanske, kaznene i sudske pravne zaštite.

IZMJENE I PREKIDI USLUGE

Pridržavamo pravo promjene, izmjene ili uklanjanja sadržaja web mjesta u bilo kojem trenutku ukoliko održavanje web mjesta za nas postane posebice otegotno (npr. održavanje web mjesta je financijski neisplativo). Nećemo biti odgovorni vama niti bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve izmjene, promjene cijena, obustavu ili prekid web mjesta. 

Ne možemo jamčiti da će stranica biti dostupna u svakom trenutku. Možda ćemo doživjeti hardverske, softverske ili druge probleme ili trebati izvršiti održavanje vezano za web mjesto, što rezultira prekidima, kašnjenjima ili pogreškama. Pridržavamo pravo promjene, revizije, ažuriranja, obustave, ukidanja ili bilo kakvog drugog mijenjanja web mjesta u bilo koje vrijeme ili iz bilo kojeg razloga bez prethodne obavijesti. Slažete se da ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili neugodnosti uzrokovane vašom nemogućnošću pristupa ili korištenja stranice tijekom prekida ili prekida web mjesta.

MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST TE RJEŠAVANJE SPOROVA

Na odnos nas i korisnika te partnera primjenjuje se, osim ovih Uvjeta korištenja, i pravo Republike Hrvatske i Europske unije.

U slučaju bilo kakvog spora koji bi proizašao iz našeg poslovnog odnosa (svaki "spor" i zajednički, "sporovi") čije rješavanje ste pokrenuli vi ili mi (pojedinačno, "stranka" i kolektivno, "stranke"), stranke se slažu da će prvo pokušati riješiti spor mirnim putem. Takvi neformalni pregovori započinju pismenom obavješću jedne strane drugoj strani.

Ukoliko se spor ne riješi mirnim putem, za slučaj sudskog postupka pristajete na nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

ISPRAVCI

Na web mjestu mogu biti informacije koje sadrže tipografske pogreške, netočnosti ili propuste, uključujući opise, cijene, dostupnost i razne druge podatke. Pridržavamo pravo ispravljanja pogrešaka, netočnosti ili propusta te izmjene ili ažuriranje podataka na web mjestu u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

PORICANJE

Stranice su vam dostupne takve kakve jesu i onda kada jesu. Suglasni ste da je korištenje naših usluga, stranica i sadržaja na njima vaš rizik. U svoj mjeri dozvoljenoj zakonom odričemo se garancije, izražene ili implicirane u vezi s web mjestom i vašim korištenjem stranica i usluga. Ne dajemo jamstva za točnost ili kompletnost sadržaja na web mjestu ili povezanim stranicama i ne preuzimamo odgovornost za bilo kakve

 1. greške ili netočnosti sadržaja i materijala,
 2. ozljede ili oštećenja imovine bilo koje vrste koje su posljedica korištenja web mjesta,
 3. bilo koji neovlašteni pristup ili korištenje povjerljivih informacija pohranjenih na našim serverima,
 4. prekide u radu stranice ili prijenosu informacija,
 5. greške, viruse, trojanske konje, crve i slične zlonamjerne akcije koje mogu biti odaslane sa ili putem web mjesta od strane trećih strana i
 6. bilo kakve greške ili propuste u bilo kojem sadržaju i materijalima, ili za bilo koji gubitak ili štetu koja je nastala kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo koje usluge ili sadržaja objavljenog, prenesenog ili na bilo koji način omogućenog dostupnim putem stranica ili naših usluga.

Ne priznajemo, odobravamo, garantiramo ili pretpostavljamo odgovornost za bilo koji proizvod ili uslugu objavljen ili oglašen putem web mjesta od trećih strana, te linkova na stranice ili aplikacije objavljene u promotivnim oglasima i reklamama. Kao i sa svakom nabavkom proizvoda ili usluge putem bilo kojeg medija i u bilo kojem okruženju, trebate upotrijebiti svoju najbolju prosudbu i biti na oprezu kada je to potrebno.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

U nijednom slučaju nećemo mi, naši direktori, zaposlenici ili agenti biti odgovorni prema vama ili trećoj strani za bilo koju neposrednu, indirektnu ili posljedičnu štetu, uključujući izgubljenu dobit, gubitak prihoda, gubitak podataka ili drugu štetu proizašlu vašim korištenjem web mjesta ili naših usluga, čak i kada smo savjetovani o mogućnosti nastanka takve štete. Sva vaša potraživanja prema nama za eventualno pretrpljenu štetu bit će ograničena na iznos pretplate za razdoblje u kojem je nastala šteta.

OBEŠTEĆENJE

Slažete se da ćete nas braniti, obeštetiti i smatrati bezazlenim, uključujući naše podružnice i sve naše službenike, agente, partnere i zaposlenike, od i protiv bilo kakvog gubitka, štete, odgovornosti ili zahtjeva treće strane, uključujući razumne odvjetničke naknade i troškove koje snosi bilo koja treća strana zbog:

 1. korištenja stranice;
 2. kršenja ovih Uvjeta korištenja;
 3. bilo kakvog kršenja vaših izjava i jamstava navedenih u ovim Uvjetima korištenja;
 4. vaše kršenje prava treće strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na prava intelektualnog vlasništva; ili
 5. bilo kakvog otvorenog štetnog ponašanja prema bilo kojem drugom korisniku web mjesta s kojim ste se povezali putem web mjesta.

Bez obzira na gore navedeno, zadržavamo pravo da na vaš trošak preuzmemo isključivu obranu i kontrolu bilo koje stvari za koju ste dužni da nam obeštetite, i pristajete na suradnju u obrani takvih zahtjeva o vašem trošku. Uložit ćemo razumne napore da vas obavijestimo o bilo kojoj takvoj tužbi, radnji ili postupku koji su predmet odštete nakon što ih postanemo svjesni.

KORISNIČKI PODACI

Zadržat ćemo određene podatke koje šaljete na web mjesto u svrhu upravljanja izvedbom web mjesta, kao i podatke koji se odnose na vašu upotrebu web mjesta. Iako redovito izrađujemo sigurnosne kopije podataka, vi ste jedini odgovorni za sve podatke koje prenosite ili koji se odnose na bilo koju aktivnost koju ste poduzeli pomoću web mjesta. Slažete se da nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili uništenje bilo kojeg takvog podatka, te se odričete bilo kakvog prava na radnju protiv nas proisteklog iz takvog gubitka ili uništenja podataka.

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, TRANSAKCIJE I POTPISI

Posjeta web mjestu, slanje e-pošte i ispunjavanje mrežnih obrazaca čine elektroničku komunikaciju. Prihvaćate primanje elektroničke komunikacije i slažete se da svi ugovori, obavijesti, objave i druge komunikacije koje vam pružamo u elektroničkom obliku, putem e-pošte i na web mjestu, udovoljavaju svim zakonskim obvezama da takva komunikacija bude u pisanom obliku. Ovdje pristajete na upotrebu elektroničkih potpisa, ugovora, narudžbi i zapisa i na elektroničku dostavu obavijesti, bilježaka, politika, zapisa o transakcijama počinjenih ili izvršenih s naše strane ili od stranica. Ovim se odričete bilo kakvih prava ili zahtjeva u skladu sa bilo kojim statutom, propisima, pravilima, odredbama ili drugim zakonima u bilo kojoj jurisdikciji koji zahtijevaju izvorni potpis ili dostavu ili čuvanje neelektronske evidencije ili plaćanja na bilo koji drugi način osim elektroničkim sredstvima.

RAZNO

Ovi Uvjeti korištenja i bilo koja pravila ili pravila rada koje objavljujemo na web mjestu ili u vezi s web mjestom čine cjelokupni sporazum i razumijevanje između vas i nas. Naš neuspjeh u provođenju bilo kojeg prava ili odredbe ovih Uvjeta korištenja ne djeluje kao odricanje od takvog prava ili odredbe. Ovi uvjeti korištenja djeluju u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom. Možemo dodijeliti bilo koja ili sva naša prava i obveze drugima u bilo kojem trenutku. Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, kašnjenje ili nečinjenje koje je uzrokovao bilo koji uzrok izvan naše razumne kontrole. Ako se utvrdi da je neka odredba ili dio odredbe ovih Uvjeta upotrebe nezakonit, nevaljan ili neprovediv, ta se odredba ili dio odredbe smatra izdvojenom iz ovih Uvjeta korištenja i ne utječe navaljanost, provedivost i izvršivost bilo kojih preostalih odredbi. Ne postoji zajedničko ulaganje, partnerstvo, zaposlenje ili odnos agencija posredstvom vas i nas kao rezultat ovih Uvjeta korištenja ili upotrebe stranice. Slažete se da ovi Uvjeti korištenja neće biti tumačeni protiv nas na osnovu njihovog sastavljanja. Ovim se odričete svih obrana koje ste mogli imati na temelju elektroničkog oblika ovih Uvjeta korištenja i nedostatka potpisa stranaka za provođenje ovih Uvjeta korištenja.

KONTAKTIRAJTE NAS

Da bismo riješili vašu eventualnu pritužbu u vezi s web mjestom ili dobili dodatne informacije u vezi s upotrebom web mjesta, molimo kontaktirajte nas na:

[email protected]